Disclaimer – Do’s Marketing

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Do’s Marketing streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Do’s Marketing biedt diverse diensten aan, waaronder social media management (waarbij we accounts van klanten beheren), advertentiecampagnes op platforms zoals Google en sociale media, content creatie en design. De resultaten van deze diensten kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder marktomstandigheden, doelgroepen en de kwaliteit van de verstrekte informatie.

Do’s Marketing is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies of ongemak die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de informatie op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, inkomsten of winst, of schade aan eigendommen.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Do’s Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke websites.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Do’s Marketing behoudt zich het recht voor om de inhoud en functionaliteit van de website op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

Elke vorm van communicatie of informatie die je naar Do’s Marketing stuurt via deze website of via e-mail, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Do’s Marketing behoudt zich het recht voor om dergelijke communicatie of informatie naar eigen goeddunken te gebruiken, kopiëren of verspreiden.

Het gebruik van deze website en onze diensten impliceert jouw instemming met deze disclaimer. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, wordt aangeraden de website niet te gebruiken.

Raadpleeg een juridisch adviseur voor specifiek juridisch advies met inachtneming van jouw activiteiten, de diensten die je aanbiedt en de vereiste disclaimers en beleidsregels op basis van jouw rechtsgebied.